AkeFuture.Comภาษาไทย English
หัวข้อ ครอบน้ำมนต์คชวัตร(บาตร์น้ำมนต์)
รายละเอียด
       ครอบน้ำมนต์คชวัตร(บาตร์น้ำมนต์) เป็นครอบน้ำมนต์ที่มีศิลปะงดงาม สร้างตามอย่างครอบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์โบราณของวัดบวรนิเวศวิหาร ภายในครอบน้ำมนต์ที่ฝามียันต์เทพชุมนุม มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ เทพผู้ให้ความคุ้มครอง ยันต์ที่ก้นครอบน้ำมนต์ คือ ยันต์มหาพิชัยสมบัติ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านโชคลาภ ในสมัยโบราณเขียนพระยันต์นี้ใส่ไว้ที่ก้นบ่อน้ำ นำน้ำมนต์มารดที่นาเจริญงอกงาม นำไปอาบมีโชคลาภมหาศาล ในครอบน้ำมนต์อีกประการหนึ่งคือ ใส่พระกริ่งคชวัตรเนื้อนวะโลหะไว้หนึ่งองค์ ใต้ก้นพระกริ่งมีพระยันต์มหาพิชัยสมบัติ ในทางความศักดิ์สิทธิ์นั้น นิยมว่าถ้านำพระกริ่งนี้แช่น้ำจะเกิดเป็นน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องจากพระยันต์มหาพิชัยสมบัติเป็นยันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เกิดโชคลาภมหาศาลป้องกันภยันตรายนานาประการ

         ครอบน้ำพระพุทธมนต์คชวัตร เนื้อสัตตโลหะ สร้างขึ้นในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 3 ตุลาคม 2546 พิธีเททองฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไต้หวัน จำนวน 60 ท่าน นำโดย พระอาจารย์ซินเต้า ต้าซือ แห่งวัดหลิงจิวซาน มาร่วมพิธี ด้วย

 


วันที่สร้าง

04/08/2008 17:12:15
จำนวนคนอ่าน 3518
Tag  
 

Copyright©2008 akefuture.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.