AkeFuture.Comภาษาไทย English
หัวข้อ เขาคา..กับเจ้าสัว8
รายละเอียด

เขาคา........ เทวาลัยศักดิ์สิทธิ์

       เขาคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลเสาภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่า สร้างในราชวงศ์ไศเลนทร์ อาณาจักรศรีวิชัย มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-14 หรือ

        เมื่อประมาณ 1,500 ปีที่ผ่านมา ศาสนาพราหมณ์ได้เผยแพร่เข้ามาในคาบสมุทรอินโดจีนเส้นทางสำคัญสายหนึ่ง คือการเดินทางผ่านคาบสมุทรไทย ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มชนขึ้นเป็นอาณาจักรตามพรลิงค์ เจริญรุ่งเรืองอยู่หลายร้อยปี ปรากฏร่องรอย หลักฐานทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุและคติความเชื่อไว้มากมาย ในบรรดาโบราณสถานเหล่านั้น”เขาคา”ถือเป็นศูนย์กลางที่สำคัญยิ่ง เป็นศูนย์รวมจักรวาลตามคติความเชื่อของพราหมณ์ เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในภูมิภาค  จนนักวิชาการหลายท่านได้เรียกว่า”ไศวมณฑล”อันหมายถึงพื้นที่บริเวณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระศิวะ และเทพอื่นๆอีกมาก

       ภูมิลักษณ์ของ”เขาคา”ที่ยังปรากฏถึงความเป็นเทวาลัยศักดิ์สิทธิ์ คือพื้นที่โดยรอบมีร่องรอยของชุมชนขนาดใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีและต่อเนื่องกันมา สายน้ำคงคา (แม่น้ำท่าทนปัจจุบัน)ที่ไหลมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราชทางด้านทิศตะวันตก พุ่งตรงเข้าปะทะเชิงเขาแล้วอ้อมไปทางทิศเหนือไหลสู่ทะเล คติความเชื่อเดิมถือว่าเป็นแม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์ จนภูเขาลูกนี้ได้รับการขานนามว่า”เขาแห่งแม่น้ำคงคา” และเป็น”เขาคา”ปัจจุบัน ส่วนร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจยิ่ง แสดงถึงเป็นศูนย์กลางแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ คือโดยรอบเขาคาจะมีการขุดคลองเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเดินทางเข้าสู่เขาคาได้ทุกฤดูกาล

         บนเนินเขาที่มีความสูงประมาณ 70กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล มีสันเนินที่มีความยาวประมาณ 700 เมตร พบเนินโบราณสถานทั้งที่ขุดแต่งแล้วและยังไม่ได้ขุดแต่ง 6แห่ง ที่ก่อสร้างจากหินเป็นหลักและก่อสร้างจากอิฐ พบสระน้ำเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม 3แห่ง นอกจากนั้นยังพบชิ้นส่วนรูปเคารพมากมาย นักวิชาการหลายท่านลงความเห็นว่า เนินเหนือสุด ที่มีแท่งหินประธานและตกแต่งบริเวณด้วยหินล้วนเป็น”ลึงคบรรพต”คือมหาลึงค์ที่เกิดเองโดยธรรมชาติบนยอดเขา ถือเป็นรูปเคารพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย มีความศักดิ์สิทธิ์ดั่งองค์มหาเทพปรากฏ ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์จะต้องบูชาและรักษาหวงแหงที่สุด ถ้าแตกหักจะต้องเชื่อมปิดด้วยทองคำหรือทองแดง นักวิชาการหลายท่านจึงตั้งสมมุติฐานว่า ลึงคบรรพตแห่งยอดเขาคาที่หุ้มห่อด้วยทองคำหรือทองแดงนี้ น่าจะเป็นที่มาของชื่อแรกของเมืองนคร”ตามพรลิงค์”(ลิงค์สีแดงหรือลิงค์ทองแดง)

         ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่คนยุคหลังเข้าไปอยู่อาศัยโดยรอบเขาคา หลังจากบ้านเมือง ชุมชนแถบนี้ได้สูญสลายไปยาวนาน ทุกคนจะพบและรับทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเทพแห่งเขาคานี้มีปรากฏการณ์มากมายต่อเนื่องที่เลื่องลือสืบต่อมาแม้ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่ศึกษาและมีความเชื่อทางกระแสจิตหลายท่านจะยืนยันในความเชื่อตรงกัน มหาเทพแห่งพราหมณ์และเทพต่างๆรวมถึงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ปรากฏบนเทวาลัยนี้ตลอดมา ทั้งให้คุณแก่ผู้บูชาและลงโทษตักเตือนผู้กระทำการจาบจ้วงดูหมิ่นให้หลาบจำ เขาคาจึงคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดมา

วันที่สร้าง

05/08/2008 01:20:56
จำนวนคนอ่าน 580
Tag  
 

Copyright©2008 akefuture.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.