AkeFuture.Comภาษาไทย English
หัวข้อ โคตรเศรษฐี ตอน 2
รายละเอียด

           องค์จตุคามรามเทพ "รุ่นโคตรเศรษฐี" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก โดยพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อที่มีชื่อเสียงล้วนๆจำนวน 10 รูป และ "หลวงพ่อนริศ" จ.พังงา ปลุกเสกเดี่ยวแบบมหาอุด โดยทำการปิดพระวิหารหลวงเทวาภิเษก

           อัญเชิญองค์จตุคามรามเทพโดย "พระใบฏีกาปรานพ หรือหลวงหนุ่ย" แห่งวัดคอหงษ์

          เป็นรุ่นที่ประชาชนผู้ศรัทธาทั่วประเทศ ได้จับจองกันหมดจากวัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ว่า พิธีกรรมดีจากรูปแบบเดิมในอดีตของปี 2530 ที่ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่พระวิหารหลวง ในวัดพระบรมธาตุฯ ในขณะประกอบพิธีมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ทั้ง 2 ครั้งคือ พระอาทิตย์ทรงกลด หมายถึง ฟ้าดินและองค์พ่อได้รับรู้ ส่วนวัตถุประสงค์ นำรายได้ไปจัดสร้างอุโบสถวัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ จ.กระบี่ ในถิ่นทุรกันดารที่การก่อสร้างค้างอยู่เพราะขาดปัจจัยมานานหลายปี จนสำเร็จลงได้ด้วยบารมีองค์จตุคามรามเทพ

          เป็นรูปแบบในการจัดสร้างรูปเคารพ ชนวนมวลสารดี, แบบรูปสวยงามต้องตามศาสตร์และศิลป์ ของอาณาจักรศรีวิชัย รวมความหมายทุกอย่าง ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ในรูปเคารพ อยู่ในวงกลมพิมพ์น้ำตาลแว่นเนื้อว่าน และโลหะขนาด 5.5 เซนติเมตร และเหรียญโลหะขนาด 3.2 เซนติเมตร ด้านหน้ามีรูปองค์จตุคามรามเทพพระเทวโพธิสัตว์ ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลา อันงามสง่า พระหัตถ์ขวา ยกขึ้นประทานพร สมกับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ประทับนั่งบนเมฆ ความหมายนัยหนึ่งคือ ทรงอยู่ในวรรณะกษัตริย์ อยู่เหนือคนทั้งปวง ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน ทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์สมัยโบราณ อย่างครบถ้วน จะปกป้องคุ้มครองรักษาแก่ผู้เคารพนับถือ สยบเคราะห์ร้ายของดวงดาวต่างๆ ทั้งหลายให้กลายเป็นดี และสิ่งประสงค์ทุกประการ

         รัศมี แสดงให้เห็นว่า องค์จตุคามรามเทพ มีอานุภาพดุจดัง พระอาทิตย์ ที่ส่องแสงสว่างให้กับสิ่งมีชีวิตได้ดำเนินชีวิตไปตามปกติ พระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ ได้แผ่ขจรกระจายไปทั่วทุกทิศ พญางูพญานาค เป็นสัญลักษณ์ ของความผูกพัน ความรัก ความปลอดภัย ความน่าเกรงขาม ความมีตะบะและอำนาจ พญางูด้านหลังองค์จตุคามฯ ถือว่าเป็นบริวารขององค์จตุคามฯ ที่เฝ้าระวังและช่วยป้องกันคุ้มครองภยันตรายต่างๆ แก่ผู้ที่บูชาและให้เกิด

         "จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี" จัดสร้างโดยวัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ ได้ออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ถ่ายทอดทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ไว้อย่างครบถ้วน มีคุณค่าในการสะสมรวมทั้งบุญที่ได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เอกพระเครื่อง โทร.081-752-5600

วันที่สร้าง

05/08/2008 02:40:23
จำนวนคนอ่าน 622
Tag  
 

Copyright©2008 akefuture.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.