AkeFuture.Comภาษาไทย English
หัวข้อ จตุคามรามเทพ รุ่น กำเนิดจตุคาม
รายละเอียด

 วัตถุมงคล”รุ่นกำเนิดจตุคามรามเทพ”วัดนางพระยา

         จตุคามรามเทพ รุ่น กำเนิดจตุคาม จัดสร้างโดยพระครูสันติพัฒนาการ เจ้าอาวาสวัดนางพระยา จ. นครศรีธรรมราช วัดนางพระยา เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณ เป็นสถานที่เทียบเรือรบหรือเรือขนของมาบูชาพระบรมธาตุในอดีต
         โดยเมื่อปี 2528  ได้มีการทรงองค์จตุคามรามเทพครั้งแรก ที่วัดนางพระยาแห่งนี้ มี คุณเจิม ณ นคร  เป็นผู้ทำพิธีกรรมที่เรียกว่าการเปิดปากหรือคล้ายๆ กับครอบครูให้กับผู้เป็นร่างทรงองค์จตุคามรามเทพทุกคน และขั้นตอนการสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราชก็เริ่มที่วัดนางพระยา ดังนั้นวัดนางพระยา ต. ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงเป็นวัดสำคัญและเกี่ยวข้องกับกำเนิดจตุคามรามเทพตั้งแต่เริ่มแรก โดยมีแม่นางพระยาเป็นผู้ให้กำเนิด         
          สำหรับแม่นางพระยานี้ คนนคร ได้บอกกล่าวเล่าขานมาตั้งแต่โบราณกาลว่า ท่านเป็นเทพชั้นสูงองค์หนึ่ง เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวนครศรีธรรมราชมาช้านาน กล่าวกันว่า ท่านเป็นแม่ของเจ้าเมืองมีศาลาประดิษฐานรูปของท่านอยู่ในบริเวณวัดนางพระยาซึ่งปัจจุบันก็ชำรุดทรุดโทรม ทางวัดจึงได้มีดำริที่จะสร้างศาลาแม่นางพระยาขึ้นมาใหม่ให้มีความสง่างาม สมกับเป็นต้นกำเนิดขององค์จตุคามอันโด่งดังและเป็นอนุสรณ์ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช
          แม่นางพระยานั้นแม้แต่องค์จตุคามรามเทพยังต้องเคารพกราบไหว้ ด้วยว่าท่านเป็นผู้ให้กำเนิดจตุคามรามเทพในครั้งแรกจนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วประเทศในปัจจุบัน ทางวัดจึงได้บอกบุญแต่ยังไม่สำเร็จ ด้วยวัดนางพระยาเป็นวัดเล็กๆ คนไม่ค่อยรู้จัก 
 
          แต่ทั้งนี้ อาตมาก็ได้อธิษฐานไว้ว่าในชีวิต ขอสร้างศาลแม่นางพระยาให้จงได้

         จึงได้สร้างรูปองค์จตุคามรามเทพขึ้นเพื่อมอบตอบแทนให้กับผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูล ในการสร้างศาลาในครั้งนี้ โดยมี คุณพรชัย วัฒนเวทย์กิจ หรือ ช่างเปี๊ยก ผู้ออกแบบสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช และศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่สำคัญเป็นผู้ออกแบบพระผงสุริยัน-จันทรา น้ำตาลแว่น รุ่นแรก ปี 2528 และวัตถุมงคลอื่นๆ ของหลักเมืองนครศรีธรรมราช หลายหนหลายครั้ง คุณพรชัย ก็ได้ออกแบบวัตถุมงคล
\"รุ่นกำเนิดจตุคาม\" ให้ ทั้งยังรวบรวมคนที่ศรัทธาในเจ้าแม่นางพระยาและองค์จตุคามรามเทพ ได้มา ช่วยกันก่อสร้างศาลาแม่นางพระยาหลังใหม่ให้เป็นศรีสง่ากับวัดนางพระยาสมเกียรติของแม่นางพระยาที่ให้ กำเนิดองค์จตุคามรามเทพ อาตมาปลื้มปิติดีใจที่คำอธิษฐานของอาตมาได้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลจากการรอคอยถึง 20 ปี โดยวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2547 มีการประกอบวางศิลาฤกษ์ และปลุกเสกวัตถุมงคลเศียรองค์จตุคามรามเทพ

        ที่ระลึกในพิธีวางศิลาฤกษ์มอบให้กับผู้บริจาคเงินเป็นปฐมฤกษ์เพื่อก่อสร้างศาลาแม่นางพระยา จำนวนการสร้างทองคำ 18 องค์ เงิน 300 องค์ นวโลหะ 300 องค์ และทองแดง 2548 องค์ ส่วนชุดน้ำตาลแว่น 3 พิมพ์ พิมพ์ปิดตาพังพะกาฬ พิมพ์เศียรพ่อ และพิมพ์ราชาทะเลใต้ จะเปิดให้บูชาในวันที่ 5 ธันวาคม 2547  ซึ่งตรงกับวันพ่อ

 
 
 
ที่
 
รายการ
จำนวนการสร้าง
รูปภาพ
1
เศียรจตุคามรามเทพ เนื้อโลหะผสม สนิมเขียวโบราณ
(ฐานกว้าง 4.5 นิ้ว / สูง 8 นิ้ว)
400
2
เศียรที่ระลึก รุ่นแรก
ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาแม่นางพระยา 12 พ.ย. 47
 
 
 
2.1 เนื้อทองคำ
18
 
2.2 เนื้อเงิน
300
 
2.3 เนื้อนวะโลหะ
300
 
2.4 เนื้อทองแดง
2,548
 
2.5 เนื้อทองแดงชุบทอง
500
3
น้ำตาลแว่น พิมพ์เศียรพ่อ
5,000
 
3.1 เนื้อว่าน 108 (สีน้ำตาล)
 
 
3.2 เนื้อดินกากยายักษ์ (สีดำ)
 
 
3.3 เนื้อว่านสบู่เลือด (สีแดง)
 
 
** สร้าง 3 เนื้อ รวมกัน 5,000 องค์ (1-5,000)**
พระแจกในพิธีที่วัด จำนวน 1,500 องค์ มีปัดทองกับไม่ปัดทอง
ทุกองค์มีโค้ด กับ คำว่า"วัดนางพระยา"
 
 
4
น้ำตาลแว่น พิมพ์ราชาทะเลใต้
5,000
 
4.1 เนื้อว่าน 108 (สีน้ำตาล)
 
 
4.2 เนื้อดินกากยายักษ์ (สีดำ)
 
 
4.3 เนื้อว่านสบู่เลือด (สีแดง)
 
 
** สร้าง 3 เนื้อ รวมกัน 5,000 องค์ **
(ทุกองค์มีโค้ดและหมายเลข 1-5,000)
มีหลังข้าวสารดำอยู่ 377 องค์
 
 
5
น้ำตาลแว่น พิมพ์ปิดตาพังพระกาฬ
5,000
 
5.1 เนื้อว่าน 108 (สีน้ำตาล)
 
 
5.2 เนื้อดินกากยายักษ์ (สีดำ)
 
 
5.3 เนื้อว่านสบู่เลือด (สีแดง)
 
 
** สร้าง 3 เนื้อ รวมกัน 5,000 องค์ **
(ทุกองค์มีโค้ดและหมายเลข 1-5,000)
มีหลังข้าวสารดำอยู่ 300 องค์
 
 
6
ชุดกรรมการ 3 พิมพ์
 
 
 
 
6.1 พิมพ์เศียรพ่อ
1,000
 
6.2 พิมพ์ราชาทะเลใต้
1,000
 
6.3 พิมพ์ปิดตาพังพระกาฬ
1,000
 
** ทุกองค์มีโค้ด และ หมายเลข กำกับ **
 
 
 
 
พิธีปลุกเสกวัตถุมงคล "เศียรจตุคาม" ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์ ภายในอุโบสถวัดนางพระยา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547

 
พิธีมังคลาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น "กำเนิดจตุคาม"
ณ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2547 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
มลฑลพิธีเดินสายสิญจ์เป็นตารางยันต์มหาจักรพรรดิ
ราชวัตรฉัตรธง คือ ต้นเดิมที่ใช้ทำพิธีเมื่อปี 2530
 
 
 พิธีมังคลาภิเษกประกอบด้วยพิธีกรรมฝ่ายสงฆ์และพิธีเทวาภิเษก  โดยแม่นางยา ผู้ให้กำเนิดองค์จตุคามรามเทพตั้งแต่แรก นับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้ความเป็นมาของจตุคาม และรู้จักความสำคัญของวัดนางพระยาแห่งนี้ การได้จัดสร้างได้รับแรงสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างดียิ่ง พระที่จัดสร้างมีผู้ร่วมสั่งจองหมดไปอย่างรวดเร็ว ก็ด้วยแรงศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ของทุกท่าน แม้วัดนางพระยาเป็นวัดเล็กๆ ไม่มีใครสนใจ แต่เมื่อถึงวันเวลาที่เทวดาฟ้าดินกำหนด สิ่งที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นมานาน ก็ได้เปิดเผยสู่สังคม วันหน้า ณ วัดนางพระยาแห่งนี้จะเป็นที่สนใจของผู้เคารพนับถือ องค์จตุคาม เมื่อมานครศรีธรรมราช ประการแรกต้องไปไหว้พระบรมธาตุ จากนั้นมาสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช และต้องมากราบขอพรแม่นางยา ผู้ให้กำเนิดองค์จตุคามอันลือชื่อ ณ ที่วัดนางพระยา แห่งนี้
 
        ศาลาแม่นางยาหลังใหม่จะงดงามเป็นศรีสง่าแก่เมืองนครฯ และวัดนางพระยาไปอีกตราบนานเท่านาน
 
พระใบฎีกาปราฎพ ( หลวงหนุ่ย )      วัดคอหงส์  หาดใหญ่        เจ้าพิธีฝ่ายสงฆ์
คุณเจิมจิตร    ณ นคร                     อัญเชิญแม่นางยา            ประกอบพิธีเทวาภิเษก       
 

วันที่สร้าง

05/08/2008 02:47:12
จำนวนคนอ่าน 3144
Tag  
 

Copyright©2008 akefuture.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.