AkeFuture.Comภาษาไทย English
หัวข้อ พระพทุธสิงหธรรม และ พระหลวงปู่ทวด ภ.ป.ร.
รายละเอียด

พระพุทธสิงหธรรมมงคล    เป็นทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสนชั้นหลัง  ฝีมือช่างชาวล้านนา  สร้างในระหว่าง พ.ศ. 1910-2099  มีพระพุทธลักษณะงดงามตามอย่างพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย  ชั้นลังกาวงศ์  เจ้าแก้วนวรัฐ  ผู้ปกครองนครเชียงใหม่มอบให้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2480  เมื่อพุทธสมาคมปก่งประเทศไทยฯ  มีมติสร้าง อาคาร ศาสตราจารย์  สักญญา ธรรมศักดิ์ จึงเห็นเป็นเอกฉันท์ให้ สร้างพรุพุทธสิงหธรรมมงคล จำลอง  มอบเป็นสิริมงคล  แก่ผู้ที่มีอุปการคุณในโอกาสนี้ด้วย
 
โครงการก่อสร้าง  อาคาร ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์
อนุสรณ์  72 ปี  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
          พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476  มีกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งคือ การฝึกอบรมกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในวาระที่พุทธสามาคมฯ  มีอายุครบ 72 ปี  ในปี พ.ศ. 2548  และเพื่อรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์  ผู้มีคุณูปการ  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงมีมติให้ร้าง อาคาร ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  เป็นอนุสรณ์ให้เป็นอาคารปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ประกอบด้วย

1.  สมเด็จพระพุฒาจารย์                              วัดสระเกศ      ประธานที่ปรึกษา
2.  ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์                                ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
3.  ศาสตราจารย์ประภาศน์  อวยชัย                                   ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ
4.  นายอำนวย  อินทุภูติ                                                  ประธานคณะกรรมการ และ  ดำเนินการโครงการฯ
5.  นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์                                    ประธานคณะกรรมการ และ ฝ่ายก่อสร้างอาคาร
6.  ร้อยเอกอุส่าห์  ทุมมา                                                 ประธานคณะกรรมการ และ ฝ่ายทอดผ้าป่ามหากุศล
7.  นายอรุณ  งามดี                                                        ประธานคณะกรรมการ  และ ฝ่ายจัดสร้างพระ
8.  นายวิจิตร  วุฒิอำพล                                                   เลขาธิการพุทธสามาคมแห่งประเทศไทยฯ
 
รูปแบบอาคาร  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  หลังคาเป็นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว 20 เมตร  ในบริเวณพุทธสมาคมฯ  ถนนพระอาทิตย์  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงรับพุทธาสมาคมแห่งประเทศไทย  ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  กอปรกับทรงมีพระเมตตาต่อศาสตราจารย์ สัญญา  ธรรมศักดิ์  อดีตนายยกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อย่างยิ่ง  จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์  พระทุทธสิงหธรรมมงคล จำลอง  และด้านหลังพระเครื่อง ที่จะจัดสร้างเพื่อเป็นทุนสร้าง อาคาร ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
 
มวลสารมงคล  ผงวิเศษจากพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ  ดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ  ว่านที่เป็นมงคล 108 อย่าง  เกสรดอกไม้มงคล  ดินกากยายักษ์  แร่ที่ผสมการสร้างพระหลวงพ่อทวด  พ.ศ. 2479  ช่อนวนพระหลวงพ่อทวดหลังเตารีด  ปี 2505  ช่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา  ช่อชนวนพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485  และ  ชนวนพระต่าง ๆ อีกมากมาย  แผ่นยันต์  แผ่นจาร จากพระเกจิอาจารย์ดัง 9 ประเทศ
 
 
รายการวัตถุมงคล
 
 
ที่
รายการ
จำนวนการสร้าง
รูปภาพ
1
พระบูชาพระพุทธสิงหธรรมมงคล
 
 
 
1.1 เนื้อโลหะผสมปิดทอง หน้าตัก 9 นิ้ว
199
 
1.2 เนื้อโลหะผสมปิดทอง หน้าตัก 5 นิ้ว มี ภ.ป.ร. เป็นโลหะธรรมดา
1,999
 
 
1.3 เนื้อโลหะผสมปิดทอง หน้าตัก 3 นิ้ว มี ภ.ป.ร. เป็นโลหะธรรมดา
2,999
 
2
พระเครื่องพระทธสิงหธรรมมงคล  เนื้อโลหะผสมทรงหยดน้ำ ด้านหลังมี ภ.ป.ร.
       (ที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคเงินทอดผ้าป่าฯ )  สูง  3.3  ซม.
84,000
3
พระเครื่องหลวงปู่ทวดพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมชนิดใหญ่ และชนิดเล็ก เนื้อว่านดำ
       (1 ชุด  มีองค์ใหญ่ 1 องค์ สูง 3.3 ซม. และ องค์เล็ก 1 องค์ สูง 2.9 ซม.)
 
 
 
3.1  ด้านหลังมี ภ.ป.ร. เป็นเนื้อทองคำ
999
 
3.2  ด้านหลังมี ภ.ป.ร. เป็นเนื้อเงิน
1,999
4
พระเครื่องหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ทรงกลีบบัว (พิมพ์เตารีด)
   ด้านหลังมี ภ.ป.ร. เป็นโลหะผสม สูง  3.3  ซม.
84,000
5
พระเครื่องหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน  ทรงกลีบขนุน (พิมพ์พระรอด)
   ด้านหลังมี ภ.ป.ร. เป็นโลหะผสม  สูง  3.3  ซม.
84,000
ออกแบบโดย : อาจารย์นพวัฒน์   สมพื้น
เขียนแบบโดย : คุณรุ่งโรจน์     ไมตรีวงษ์
 
พระคณาจารย์ทั่วประเทศจารแผ่นยันต์ เพื่อใช้หลอมชนวนหล่อพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
   ** ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระบูชา และ ด้านหลังพระเครื่องทุกองค์ **

พิธีหลอมชนวนเททองพระนำฤกษ์ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2547  ณ มลฑลพิธีวัดบวรนิเวศวิหาร
พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระชัยมงคลคาถา 9 รูป ประกอบด้วย
1. พระธรรมธีรราชมหามุนี                               วัดปากน้ำ   
2. พระเทพโกศล                                           วัดปากน้ำ
3. พระเทพปริยัติสุธี                                       วัดบพิตรพิมุข
4. พระเทพสารเวที                                         วัดบวรนิเวศฯ
5. พระราชรัตนโมลี                                        วัดมหาธาตุฯ
6. พระราชพิพัฒน์โกศล                                   วัดศรีสุดาราม
7. พระราชสุธี                                                วัดเทวราชกุญชร
8. พระโสภณคณาภรณ์                                    วัดบวรนิเวศฯ
9.พระครูวิสุทธิธรรมภาณ                                  วัดบวรนิเวศฯ
 
พระภาวนาอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต 8 รูป ประกอบด้วย
1. พระครูปุริมารักษ์ (หลวงพ่อพูล)                        วัดไผ่ล้อม
2. พระครูธรรมสารรักษา                                     วัดบรรหารแจ่มใส
3. หลวงพ่อขาว กตปุญโญ                                   วัดสาวชะโงก
4. พระราชภาวนาวิกรม  ( เจ้าคุณธงชัย )                 วัดไตรมิตฯ
5. พระครูปภัสสรวรพินิจ ( พระอาจารย์ไพโรจน์ )       วัดห้วยมงคล
6. พระครูสิทธิบุญสาร ( หลวงพ่อจอน )                   วัดบุญญฤทธิ์
7. พระครูสุวิธานศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพรินทร์)       วัดพระศรีฯ
8. พระครูภาวนาโสภณ                                         วัดป่าธรรมโสภณ

วันที่สร้าง

08/08/2008 00:00:11
จำนวนคนอ่าน 8534
Tag  
 

Copyright©2008 akefuture.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.